ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกันยายน 2561
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวเพ็ญนภา คงนุ้ยสุคิรินวิทยาโรงเรียนบ้านฉลุง อ.สะบ้าย้อย สพป.สงขลา เขต 3